Lech-Czech-Rus

— odpowiedział Lech spokojnie. Wody rzeki nie idą w górę...
Samorząd narodowy, na którym oprzeć się musi, dostatecznie a zupełnie obezpiecza materyalne i moralne potrzeby każdego z osobna i wszystkieh razem....
— Pisałeś o tem...
— podchwycił Tameńko, palcem na Lecha wskazując.
— Pisałem... i z powodu też pisania tego zostałem aresztowany, badany, Sybirem zagrożony, uwolniony i... spaskudzony...
— Oślepiony raczej... — poprawił Rusin. Ale ci się oczy otworzyły...
— Och!., otworzyły... — westchnął Lech. No teraz... Pójdziemy we trzech, niby mąż jeden...
Lech - Czech - Rus... — dokończył Rusin.
Z punktu tego wszczęła się rozmowa obszerna, rozpatrująca w ogóle i w szczegółach działanie, jakie oczekuje trzy narody na drodze obrony, mającej na celu wyzwolenie.
Był to kongres; była to konferencyą może, która odbyła się w pomieszkaniu Lecha, na pensyi, we wigilią niemal dnia tego, w którym przenieść się.
zamierzał do kończącego się urządzać wspaniałego pałacu.
Lech, Czech i Rus rozstali siei związani słowem uroczystem działania nadal w myśli jednej, w jednym duchu, z ustawicznym zachowywaniem czucia jeden do drugiego.
Lechowi, wstrząśnienie jakiego doznał, nie uszło bezkarnie.
Od razu poczuł w sobie opanowującą go niemoc, miał jednak jeszcze tyle sił, że popłacił rachunki pałacowe, pooddawał konie na sprzedaż, meble i sprzęty powierzył agiencyi,
zajmującej się licytacya ruchomości i tegoż jeszcze dnia wyjechał do Paryża. Dojechał jednak nie dalej jak do Dijon. W Dijon zatrzymać! się musiał w hotelu i po lekarza posłał.
Zdeklarowała się gorączka zapalna. Postradał przytomność i w taki wpadł stan, że lekarz o życiu jego zwątpił.
Wahał się przez tydzień z górą bohater nasz pomiędzy śmiercią a życiem — i kiedy szala ostatecznie na stronę życia się przechyliła, kiedy nareszcie spojrzał przytomnie —
spojrzał i ujrzał przy łóżku swojem matkę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: