Lech-Czech-Rus

wykręcili go i mnie dali nihiliści, którzy mają swoich wszędzie, w policyi nawet, w orszaku carskim...
— A to zgroza!.. Nie uszanowała artyzmu nawet!..
— Artyzmu?.. ha ha ha!..
— zaśmiał się Rusin grubo.
Moskale z artyzmem, z nauką, z polityką tak robią: za pomocą sposobów specyalnych zmieniają je w wodę, którą prowadzą na koła, obracające ich młyn państwowy...
Młyn ów takich jak my zuchów w otręby miele...
— A!.. a!.. a!.. — odezwał się Lech w górę patrząc.
— To mnie chyba — Tameńko na to — wypadnie wołać: a!.. a!.. a!..
Zaprośmy sobie do kompletu dwóch Jeszcze, reprezentantów narodowości przez Moskwę gnębionych, rozbierzmy pomiędzy siebie samogłoski, zasiądźmy w kółko i, wzniósłszy oczy do
nieba, wołajmy: a! e! o! u! i!. Może z tego co się zrobi... bodaj wycie, które do Boga skargą dojdzie... Cóż wy na to, panowie?..
Lech mocno dłonią czoło potarł, wstrząsnął się i odetchnął głęboko.
Tameńko zapytał:
— No?..
— O!..
— odpowiedział Lacki — co do Brnie, ja z willi księżny wynoszę się natychmiast i kurz z obuwia otrzepię...
— To dobrze na początek... A dalej?..
— Nam się chyba bronić trzeba siłami wspólnemi!.. — zawołał Lech i powtórzył z przyciskiem, brwi marszcząc i dłoń w kułak zaciśniętą podnosząc: — siłami spólnemi!..
Rady innej nie ma!..
— Bihme! nie ma... — podchwycił Rusin.
Jam się z papierów tych przekonał dowodnie, że Moskwa carska siłami całemi stara się nas w poróżnieniu i rozdwojeniu utrzymać... i do porozumienia między nami nie dopuścić...
Kiedy się ona o to tak stara, to prosty zdrowy rozum wskazuje, że pomiędzy nami poróżnienie i rozdwojenie jest szkodliwem, a porozumienie korzystnem... To rzecz jasna, jak słońce..
Słowa te ten sprawiły skutek, że rozbudziły niejako bohatera naszego ze snu letargicznego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: