Lech-Czech-Rus

Jak prowincye w państwie, tak osobistości w prowincyach znaczą się za pomocą ułamków, w których licznik zawsze jest jednaki, mianownik zaś zmienia się od jednostki stopniowo do
liczby nieoznaczonej. Wypadkowa z dzielenia licznika na mianownik determinuje stopień błahonadieżja.
Najbłahonadieżniejszym uważa się ten, czyje nazwisko poprzedza ułamek 14/1, nieco mniej błahonadieżnego oznacza ułamek 14/ 2, jeszcze mniej 14/3 itd.
, aż do ułamku 14/14 znamionującego człowieka błahonadieżnaho bez epitetu, zasługującego na względy, ale nie na zaufanie, takiego, któremu powierzać można urzędy
reprezentacyjne, jak na przykład: marszałkostwo, prezesostwo dobroczynności, kamerjunkierstwo, a nawet dyrektorstwa lub inspektorstwa w zarządach szpitalnych, drogowych, mostowych i t.
p. członkostwem bez głosu lub z głosem doradzcżym w towarzystwach naukowych, etc. Ułamek 14/14 Jest jednostką, po moskiewska jedinicą.
Przed rokiem 1863 jedinic sporo się liczyło w krajach zabranych, na Litwie i w Koronie; od onej atoli epoki nastąpiło znaczne takowych umniejszenie, natomiast pomnożyły się ułamki
z mianownikami większemi aniżeli licznik 14/15, 14/16, 14/17 it. d., aż do 14/28. Ten ostatni, wyobrażający połowę, nie jest jeszcze bardzo złym.
Odnosi się on do ludzi połowicznych, do masy bezbarwnej, która, jak ta dusza, "rada by do raju, ale jej tam nie puszczają.
" Niebłahonadieżność poczyna się od polowy i wzmaga stopniowo w miarę powiększenia się mianownika, Naprzykład: 14/56 czyli 1/4 jest bardzo źle, 14/115 czyli 1/8 fatalnie.
Czyje nazwisko poprzedza ten ostatni ułamek, jest markowany, znajduje się pod szczególnym dozorem i posiada w Petersburgu rubrykę osobną, w której notują się spostrzenia,
odnoszące się do osoby jego wyłącznie, a tyczące się zdolności umysłowych i charakteru. Lecz biada temu, czyj mianownik przekracza cyfrę 112.
Takich tu mając na myśli, napisał Mickiewicz wiersz "Do matki Polki."
"O matko Polko! gdy u syna twego
W źrenicy błyszczy geniuszu świetność.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: