Lech-Czech-Rus

Przez tygodni parę księżnę napastowały ustawicznie wizyty kondolencyjne, składane jej przez konsulów, przez bankierów, przez znaczniejszych Genewczyków, przez bawiących chwilowo
cudzoziemców i przez członków licznej kolonii moskiewskiej, grupującej się około pozłocistej cerkwi w Genewie. Gminy Cologny i Colonge wyprawiły do niej deputacye.
Znajdowała sio przeto niby w deptaku przez tygodni parę, drugich zaś tygodni parę upłynęło na
rewizytowaniu; następnie czasu wiele zabrało odczytanie listów bez liku, nasłanych
z Europy całej, na które odpisywać trzeba było. Pod jesień więc dopiero księżna spokój odzyskała i Lech po dawnemu zbliżyć się mógł do niej.
— Och!..
— westchnęła — jakże ciężką jest ta pańszczyzna światowa!..
Po chwili dodała:
— Przez cały ten czas zaledwiem pana widziała...
Przypominam sobie pana dobrze z panichidy tylko... dziękuję...
— Spełniłem, com spełnić był powinien...
— Tak... zapewne...
Sprawiło mi to jednak zadowolnienie większe, aniżeli obecność tłumu, który się zeszedł w cerkwi...
— Miłem mi jest, pani, to co mówisz...
— Jakże ci się obrządek nasz podoba?..
— Dosyć... wydał mi się poważnym...
— Śpiewacy jeno fałszują...
— Nie dziw...
Trudno w kraju obcym, do obrządku mało rozprzestrzenionego dobrać śpiewaków, którym by nic do zarzucenia nie było... Połączonem to jest z kosztami znacznymi, a na to zapewne brak...
— Niekoniecznie... — odrzekła — pop tutejszy płacić sobie każe straszliwie... i gdyby te pieniądze na cerkiew szły, to byłoby czem śpiewaków opłacać... Mniejsza jednak o to.
.. Powiedz mi raczej, coś porabiał i co zamierzasz?..
— Porabiałem...
tak jak nie; co się zaś zamiarów tyczy, to takowe zogniskowały się w tej chwili w wynalezieniu sobie mieszkania...
— Czyż pan nie mieszkasz?..
— Na pensyi...
Pragnąłem mieć moje u siebie, na kształt tego, jak ty mościa księżno...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: