Lech-Czech-Rus

Cóż?.. stało się ! Zgryzotę sumienia zneutralizowało rozumowanie, które jasno dowiodło, że zapobieżenie katastrofie niemożliwem było. Stało się atoli coś jeszcze.
Wzruszenie owo zahartowało mocniej łańcuch, który bohatera naszego do emissarki trzeciego oddziału przywięzywał. Wypadło to, jako następstwo o ile naturalne, o tyle logiczne.
Przywiązanie się wzmogło, — przywiązanie zaś to było nie niewinnem, jeno ślepą, namiętną miłością, która weszła w drugie swoje stadium.
Dla Lecha księżna, przed śmiercią księcia, była cudzą żoną, po śmierci, stała się przedmiotem miłości godziwej, swobodnej i dostępnej.
Owoc zakazany zmienił się w owoc, po który wolno było rękę wyciągnąć.
Przyszły mu też wnet na myśl.
konsyderacye różne, a najprzód, porównał swoje społeczne i towarzyskie położenie z położeniem jej.
Rodzina Białoorłowiczów stała zupełnie na tym samym szczeblu, co rodzina Gabarinów. Z tej strony przeszkoda nie zachodziła najmniejsza.
Zamożność majątkowa odpowiadała stanowisku rodowemu. I w tym przeto względzie mianownik był' ten sam.
Pozostawały postawienie się i zachowanie, w odniesieniu do których zachodziła różnica ogromna. Lech pędził życie skromne, odpowiadające w zupełności zachwyconemu księżną.
Starającemu się atoli nie odpowiadało ono. Należało zmienić je jak najrychlej i jak najgruntowniej, ażeby i w tym względzie z nią na równi stanąć.
Rzecz ta trudną nie była, o ile się kwestyi pieniężnej tyczyło.
Trudność polegała na czem innem, na tem mianowicie, ażeby się nie skompromitować w odniesieniu do gustu i szyku, wymagających wiadomości specyalnych, których Lech nie posiadał.
Potrzebował zasięgnąć w tej mierze czyjejś rady. Czyjej-że?..
— Księżnej, rzecz prosta?..
W pierwszych po śmierci księcia momentach nie mógł wspominać jej o tem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: