Lech-Czech-Rus

Miała księżna racyi trochę, zarzucając Lechowi naszemu jako Polakowi, miękkość serca, szlachetność, niezdolność wzniesienia się do bezwzględności heroicznej, zdolność do
heroizmu poświęceń. Te przymioty, rozpatrywane objektywnie, przedstawiają się, jako ułomności i jako zalety.
Ułomnościami są one w obec polityki dyplomatycznej, żywiącej się krzywdą cudzą; zaletami — w obec sprawiedliwości dziejowej, podtrzymującej Polskę w upadku.
Im to zawdzięczamy błędy polityczne, jakich się przodkowie nasi dopuszczali — błędy takie, naprzykład, jak wygrzanie w zanadrzu państwa, które następnie, najpierwsze, nogę
Polsce podstawiło i dziś na reklamacye polskie odpowiada szyderstwami.
Lech też Polakiem był do szpiku kości — dał się złowić na wędkę, haczyk
której osłaniał przed okiem jego obowiązek wdzięczności.
Me dostrzegł haczyka: — jakżeż nań za to kamieniem potępienia ciskać?
Polska także haczyków nie dostrzegała.
Piękna księżna oczarowała go.
O to młodego obwiniać nie można. Miłość nazwał ktoś ospą.
Ospa, w czas i we właściwy sposób zaszczepiona, dobre sprowadza następstwa, pozostawiona naturze przyprawia często, jeżeli nie o śmierć, to o kalectwo. Bohater nasz okaleczał.
Konstatujemy ten fakt, zarazem jednak stawiamy zapytanie: czy kalectwo tego rodzaju jest nie do uleczenia?..
Pozostawiamy zapytanie to bez odpowiedzi, albo raczej, po odpowiedź odwołujemy się do czytelników — niech sami kwestyą tę rozstrzygną, odnosząc ją do kwestyi tej samej, tylko w
szerszych rozmiarach. Moskwa Polskę złapała: czy się Polska z uścisków Moskwy nie wydobędzie już?
Czemu by się wydobyć nie miała!
Zależy to całkowicie od tego, czyż kiedy się zapamięta — a wówczas Moskwę, Moskwę carską, potrąci tak, że ją na wieki odpadnie ochota rękę po Polskę wyciągać.
Wracamy jednak do bohatera naszego.
Lech — co tu rzecz w bawełnę obwijać? — oddał się księżnej w niewolę.
Wzruszenie, jakiego doznał, na wiadomość o śmierci księcia, przeminęło.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: