Lech-Czech-Rus


To samo co o Turcyi powiedzieć się da o Rosyi. Różnica pomiędzy dwoma temi państwami, co się fundamentów tyczy, nie zachodzi żadna.
Jak pierwsza tak druga drży o byt swój, zagrożony w podwalinach; jak pierwszej tak drugiej troska najważniejsza odnosi się do wulkanów, przebywających pod jej stopami.
I inaczej być nie może, tam gdzie nie masz harmonii, pomiędzy państwem a narodami.
Tych ostatnich zodowolnić nie sposób, gdy gwałt tkwi w wychodnim wzajemnych stosunkach punkcie; ponieważ zaś zadowolnić nie sposób, więc pozostaje jedno tylko: przemocą lub
podstępem zgubić, o śmierć przyprawić, za pomocą pogrążenia w zgniliznie zepsucia, za pomocą wprowadzenia na drogi błędne. Ciężka to dla państwa praca, konieczna jednak.
W zakresie pracy tej rzeczą jedną z najważniejszych jest auskultacya ustawiczna, odnosząca się do stanu zdrowia ujarzmionego narodu.
Auskultacya ta w Rosyi odbywała się dawniej, odbywa się i obecnie.
Do tego, w państwowym rosyskiej imperii mechanizmie osobna jest urządzona maszynerya, zaopatrzona w oczy przenikliwe, w uszy czułe i w węch delikatny.
Ogniskuje się ona w stolicy państwa, kędy biuro osobne, mające na czele swojem zawsze generała i odnosząc się bezpośrednio do cesarza, koncentruje informacye, skazówki, raporty,
ściąganie z okolic najdalszych, nawet z takich, które leżą po za granicami olbrzymiej monarchii.
Stanowi to materyał surowy, z takowego wyciąga się ekstrakt o każdej prowincyi osobno, ekstrakt, wedle którego klassyfikują się, w odniesieniu do państwa prowincye, w odniesieniu
do prowincyi osobistości pojedyńcze, a to stosownie do tego, co w języku officyalnym nazywa błahonadieżjem.
Błahonadieżje ma stopnie różne starannie cieniowane, zaczynając od dodatniego, a kończąc na ujemnym.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: