Lech-Czech-Rus

Gdybym w Petersburgu wystąpił, to chodziłoby mi głównie o ułagodzenie cara...
o obudzenie w sercu jego uczuć ludzkich względem poddanych jego w ogóle, w szczególności zaś względem was, Polaków, których kocham za cierpienia wasze, za heroizm, za to wreszcie,
że śród Słowian najbliższymi jesteście nas pobratymstwem... Żeby przeto wam ulgę bodaj najmniejszą w doli waszej przynieść, nie zawahałbym się... nawet... shańbić...
Objekcyi kilka cisnęło się Lechowi do głowy, a najprzód ta, czy Lacki, zhańbiony, pozostałby artystą — czyby order artyzmu w duszy jego nie zabił?
Nie wypowiedział jednak tych objekcyi. Od wypowiedzenia powstrzymał go wzgląd na księżną, której, odwodząc Lackiego od pojechania do Petersburga, sprzeciwiać się nie chciał.
W nawpół przeto potakujący sposób odpowiedział artyście, który odrzekł:
— Ano... księżno vicisti!..
Przełamię wstręt i, jeżeli skutek pragnieniom moim nie odpowie, będzie to wina nie moja, ale nieudolności mojej... Przyłożę się do gry, wydobywając z siebie siły wszystkie...
Chcę dokazać tego, ażeby skrzypce moje mówiły i upomniały się o sprawiedliwość dla was...
Lech z uczuciem dłoń mu uścisnął i przeszedł się w milczeniu po pokoju razy parę.
Myślał, a myślał bardzo dobrze.
W chwili tej ocknęła się w nim, w stanie zadrzemania pozostająca od czasu zawiązania stosunków z księżną, idea zespolenia sił narodów pokrewnych w celu obrony wspólnej.
Taką jednak przewagę księżna nad nim miała, że... spolitykował. Ideę w stanie zadrzemania pozostawił i o czem innem rozmowę zawiązał.
Począł rozpytywać się o Pragę i o ludzi wydatniejszych w Czechach.
Z odpowiedzi, jakie Lacki dawał, poznał ie pozostawał on w stosunkach ze wszystkiemi znakomitościami i że osobiście posiadał mir u spółziomków swoich, nie tylko: jako artysta,
ale oraz jako krasomówca, jako publicysta, nadewszystko zaś jako człowiek czysty.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: