Lech-Czech-Rus


— Powstrzymam się więc... — odparł Lech — pomimo że księżnej mam do zawdzięczenia coś więcej, aniżeli gmina...
— O!.. — podniósł Czech dłoń — to kobieta!..
Dłonią i głową pokiwał z akcentem uznania.
— Istoty takie -- ciągnął dalej, zwracając się z zacięciem mówczem ku Lechowi — posłużyćby mogły za pośredniczki pomiędzy zwaśnionemi narodami, polskim i moskiewskim...
Ona stworzona na Sabinkę...
Bohater nasz uśmiechnął się na to artystyczne porównanie, odniesione do sfery politycznej, i na te słowa, które zdradzały rolę, jaką Czechy w czasach ostatnich przybrały
względem Polski i Rosyi.
Rola ta niewdzięczna.
Godzenie Polaków z narodem moskiewskim nie ma racyi najmniejszej, niezgoda bowiem, w gruncie rzeczy, nie do narodów się odnosi; godzenie zaś z rządem wygląda zupełnie tak, jakby
któś usiłował zaprowadzić harmonię w stosunkach pomiędzy aresztantami a dozorcą.
Harmonia w stosunkach tego rodzaju panuje sama przez się — o godzeniu tu mowy być nie może — ten rozkazuje, tamci słuchają: oto zgoda, która trwa i trwać musi tak długo, póki
dozorca jest doztircą, a aresztanci aresztantami. Polska cała przedstawia się pod postacią aresztanckich rot, bardzo, zanadto zgodnie zachowujących się względem rządu.
Bohater nasz odpowiedział na zaczepkę Czecha słówkiem nic nie znaczącem i zaczepił go o muzykę.
Rozmowa potoczyła się w tym kierunku, niebawem atoli zboczyła, wchodząc na tor osobistych Czesława stosunków.
— Jestem muzykiem, ale nie z profesyi... — mówił Czech — grani...
gram dobrze, publicznie jednak nie występowałem dotychczas, w graniu bowiem mojem nie znalazłem jeszcze tej potęgi, jaką pragnąłbym, ażeby posiadało...
— Jakiej-że potęgi pragniesz?..
— Potęgi zwoływania ludzi w jedno rodzinne grono... Według mnie, jestto muzyki zadanie, przeczuwane przez starożytnych jeszcze...
świadczą o tem podania o Orfeuszu... Ma ona, o!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: