Lech-Czech-Rus


— Za zdrowie pana Białoorłowicza, którego księżna Natalia Radionówna zaszczyca względami swemi...
Wielki to dla pana Białoorłowicza zaszczyt, nie mniejszy jednak dla nas, posiadających go w gronie naszem... Za zdrowie jego!..
Anglicy, Amerykanie i Rumuni przyłączyli się do toastu i pytali, co za przyczyna tej niespodzianej owacyi.
Moskale tłumaczyli im — opowiadali o wielkiem księżny znaczeniu i o ogromnych jej wpływach na dworze carskim.
Nie w smak owacya ta bohaterowi naszemu poszła.
Czuł się jakby skompromitowanym w obec świata; upokarzało go to; znajdował obiad za długim; jak tylko więc deser podano, wstał od stołu i, zamiast do salonu, na terasę, albo do
ogrodu, poszedł na leżącą u wypływu Kodami z jeziora wysepkę, zwaną wyspą Jana Jakóba Rousseau.
Usiadł pod pomnikiem filozofa genewskiego i zdawać sobie począł sprawę z wrażeń upłynionego dnia.
Wrażenia, po krótkiem jednych z drugiemi zestawieniu, zogniskowały się ostatecznie około wiadomości, zasiągniętej na strzelnicy.
Myslał, myslał, kombinował i do tej doszedł konkluzyi.
— Nie ma co... trzeba gotującemu się zamachowi przeszkodzić... Ale jak?..
Myślał znów, myślał i kombinował.
— A!..
— zawołał w końcu — Tameńko.. On się z rewolucyonistami moskiewskimi wdaje, za jego więc pośrednictwem można bedzie wpłynąć, wyperswadować...
Nie sposób, ażeby perswazya trafić nie miała do tych umysłów młodych, do serc niewieścich...
Morderstwo, tak czy owak, zawsze jest zbrodnią, obrzydliwością i głupstwem, wówczas nawet kiedy je zadaje ramię sprawiedliwości...
Rad wynalezieniu konkluzyi tej, udał się na spoczynek z sumieniem na wpół uspokojonem.
Łatwiej atoli było konkluzyą wyprowadzić, aniżeli wyrażony przez nią. zamiar uskutecznić.
Trudność polegała na wynalezieniu w Genewie Tameńka i na zejściu się z nim.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: