Lech-Czech-Rus

A — dodała, zwracając na Lecha spojrzenie Więcej niż uprzejme — pomiędzy panią Białoorłowicz a mną zachodzi harmonia we względzie pewnym...
— W jakim, jeżeli zapytać wolno?..
— W tym, że ona nie jest wielką rządu naszego przyjaciółką i ja nie jestem...
Wyznanie to zdziwiło bohatera naszego.
Zdziwienie jego nie uszło baczności pięknej księżny. Rzekła:
— Wątpisz pan o tem; gdybyś jednak był trochę uważniejszym, to byś nie wątpił...
— Wasza książęca mość zarzuca mi nieuwagę, o której nic nie wiem...
— Widziałeś mnie pod pomnikiem polskim w Raperschwyl?..
— To byłaś pani?.. — odezwał się. A!..
przypominam sobie... widziałem...
— Aleś nie uważał...
Zabsorbował cię na dole pomnik, na górze zaś bardziej aniżeli pamiątki i ten obraz żywy w stroju polskim, który hrabia Plater powinien był pod klosz ująć i na stole postawić...
Pyszny obraz...
Wyśmiewała poczciwego kontuszowca w sposób zabawny a bynajmniej nie złośliwy, ani ubliżający, tak że Lech mógł do jej prymu swój wtór dołożyć, uznając za niewłaściwy ten
toaletowy anachronizm, którego poczciwiec dopuścił się w Zurichu. Z tego punktu wywiązała się rozmowa o próżności polskiej, jako o ułomności narodowej.
Księżna wyrażała się o niej z pobłażliwością, podnosząc ułomności innych narodów, mianowicie zaś moskiewskiego i tak zakonkludowała:
— Wolę ja próżność waszą,
aniżeli serwilizm nasz...
Ułomność wasza urobiła się na drodze historycznej, nasza urobiła się także na tej drodze, ale wasza jest rezultatem zbytku swobody, nasza zaś zbytku niewoli...
W was, panoszących się, czuć potomków narodu, co coś znaczył sam przez się i posiadał znaczenia swego świadomość, w nas widać ostatnie pokolenie pokoleń poprzednich, które
znały tylko służbę czynowną i po za nią nic...
Czy mógł Lech zaprzeczyć trafności poglądowi temu?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: