Lech-Czech-Rus

Księżna sięgnęła ręką na malutki, perłową macicą misternie inkrustowany stoliczek i wzięła leżące na takowym binokle; skierowała binokle na powóz i odezwała się:
— Aa..
.
Powóz niebawem skrył się za parkiem; w Mika minut później słyszeć się dał turkot na podwórzu.
W chwilę później lokaj na tacy przyniósł kartę, wizytową, na którą księżna zaledwie spojrzała, wnet rzekła:
— Prosić...
Wstała, zwróciła się i, zrobiwszy kroków kilka, podała do uścisku dłoń wchodzącemu bohaterowi naszemu.
Lech, stanąwszy przed nią, wzdrygnął się niby.
W oczach jego błyskawicznym sposobem przemknęło zdziwienie. Wnet jednak nad zdziwieniem zapanował, przybierając na oblicze wyraz grzeczności światowej.
Zdziwienie atoli, acz chwilowe, sprawiło to, że w pierwszem przemówieniu wyprzedzić się dał księżnej.
— Cieszę się mocno i szczerze z odwiedzin pana...
— odezwała się tonem uprzejmości wielkiej.
— Ja zaś — odrzekł Lech natychmiast — cieszę się ze sposobności podziękowania wam, mości księżno, za wolność, której obecnie używam...
— Bagatela...
— odparła od niechcenia — nie mówmy o tem...
— Pozwól mi jeno słów kilka dodać... — proszącym tonem przemówił młody człowiek.
— Udzielam panu pozwolenia tego...
tylko się pan spiesz...
— Dziękuję pani we własnem, bardziej zaś w matki mojej imieniu...
Bez zainterweniowania twego zacna jedna niewiasta pędziłaby dnie życia swego w boleści niewysłowionej... Dzięki tobie, mościa księżno, odry...
— Dosyć...
— przerwała piękna pani pół seryo, rękę ku Lechowi wyciągając. Nadużywasz pan pozwolenia mego...
Zamiast słów kilku, wypowiedziałeś kilkanaście, może kilkadziesiąt, dziękując mi za rzecz, w samej sobie prostą i naturalną...
Udało mi się przypadkiem, najwyraźniej przypadkiem, naprawić jeden z tych błędów rządowych, których, mówiąc nawiasem, rząd nasz popełnia ilość niemałą...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: