Lech-Czech-Rus

Jerzego. We względzie tym odznaczają się szczególnie Rusini petersburscy, wiszący przy wielkim dzwonie, który ich głuszy.
Wydaje się im, że są niezmiernie zręczni i przebiegli, że tym sposobem rząd moskiewski w pole wyprowadzą i kolejno a stopniowo wykręcą u niego: najprzód, książeczki
elementarne, następnie, katedry języka ruskiego w szkołach średnich, dalej uznanie literatury ruskiej, kiedyś uznanie języka ruskiego za wykładowy, znów kiedyś, jakieś językowe
ustępstwo w zakresie uniwersyteckim i sądowniczym, w końcu... co w końcu?..
— Separatyzm... — z szyderskim uśmiechem podpowiadają im Moskale.
Rusini wypierają się separatyzmu, jak Piotr wyparł się Chrystusa, Moskale zaś, dla tego zapewne ażeby ich od pokusy ustrzedz, nietylko im książeczek elementarnych nie dali, ale
nawet literaturę ruską zakazali. W tem mają logiczną racyę.
Jeżeli Małorussy są, jak sami przyznają, Wielkorussów szczepem, prowincyonalną odmianą, to czemużby kontentować się nie mieli literaturą wielkorusską, czyli, jak ukazy chcą,
russką?..
Zręczność, przebiegłość nie przydały się na nic, Lech, jak wyżej powiadamy, śledził uważnie za temi objawami smutnemi.
Literacko-naukowo-polityczne sztuki łamane Kostomarowych, Kuliszów i innych sprawiały mu ból niewymowny — czytywał utwory ich, wgłębiał się w nie i nie mógł nie zauważyć
wstąpienia w szranki piśmiennicze człowieka, który żadnej jeszcze nie wyprowadził konkluzyi, który jednak pozostawiał tu i ówdzie premissy, zapowiadające drogę inną, aniżeli
ta, po której kroczyli poprzednicy jego. Zafrapowało to bohatera naszego.
Zanotowało mu się w pamięci nowego autora imię i nazwisko: Eussyan Tameńko; wiedział że Tameńko zajmował katedrę w Charkowskim uniwersytecie i przewidywał — przewidywał to
czego pragnął — że da on na Kusi zapoczątkowanie polityki racyonalna], jasnej i uczciwej.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: