Lech-Czech-Rus


Załatwiwszy w ten sposób tę sprawę, myśleć począł o Tameńce.
Jako Polak, interesujący się sprawami oj czystemi, Lech pilnie śledził tak za rozwojem ogólnym, jako też za manifestacyami szczególnemi sprawy ruskiej, i bolał szczerze nad
obrotem, jaki onej nadali Rusini, należący do tak zwanego ukrainofilskiego obozu, wprowadzając ją na drogę błędną. Widział on jasno cel ich i znal dobrze pobudki.
Te ostatnie polegają całkowicie na wątpieniu w siły własne, wątpieniu, nakazującemu chwytać się fortelów dyplomatycznych, świecić baki nieprzyjacielowi i, za pomocą świecenia
tego, wyjednać, wyprosić, wyrozumować, wysłużyć dla Rusi ulgi i ustępstwa jakieś, bodaj najmniejsze.
Dla tego w walce eksterminacyjnej, wydanej polonizmowi, Rusini tej kategoryi stanęli po stronie Moskwy officyalnej.
Moskale szczekają, ci poszczekują — potakują, świadczą zawsze i wszędzie, gdzie jeno diajatiehtwo moskiewskie poparcia i świadectwa żywiołu miejscowego potrzebuje.
Według nich, nie masz tego złego, któreby od Polaków na kraje ruskie nie spłynęło.
Polacy winni wszystkiemu, szczególnie zaś i osobliwie temu, że w wiekach XV, XVI, XVII i XVIII odgadnąć nie umieli postulatów polityczno-społecznych, jakie wiek XIX, i to w drugiej
dopiero połowie swojej, postawił. A więc:
— Hajże, na Polaków!..
— wołają na Moskali — nam zaś, Małorussom (przezywają siebie Małorussami), wy, Wielkorussy (Moskali Wielkorussami przezywają), dajcie z łaski swojej, o! dajcie...
książeczek kilka elementarnych do uczenia początkowego dzieci naszych w języku macierzyńskim...
Dajcie nam to tylko, więcej niczego nie chcemy, nie pożądamy, a za to wydajemy na pastwę Polaków... Hajże na nich !..
Dla tem większej captantiam bemvolentiam, piszą i publikują poezye, powieści, rozprawy polityczne, dyssertacye filozoficzne, dzieła historyczne, w których Polskę przedstawiają pod
postacią szatana, deptanego pod kopytami konia św.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: