Lech-Czech-Rus


— A czart-że ich wie co!.. Rozmawiałem o tem z batiuszką (popem)...
chciałem, żeby mi dał wyjaśnienie jakie, na podstawie pisma świętego, ale i batiuszka zrozumieć rewolucyonerów nie może, pomimo że wie on bardzo dobrze, że Pan Bóg świat
stworzył z niczego... Ostrzegał mnie tylko, ażeby się od nich trzymać z daleka, a to dla tego, że żaden z nich do cerkwi ani zajrzy...
— Pop popem...
— rzekł Elpidifor Wisarionowicz — jemu przedewszystkiem chodzi o to, ażeby ludzie do cerkwi chodzili i skarbonkę napełniali...
Rozmowa ciągnęła się dalej, lecz Lech nie słuchał już jej, gdy zeszła na tory rozpraw o rewolucyonistach moskiewskich, których Genewa posiada w murach swoich ilość niemałą.
Wstał i odszedł do siebie; wziął się do czytania, czytanie atoli nie szło mu należycie, a to z tej przyczyny, że przeszkodę miał we wiadomościach, jakie mu niechcący w słuch
wpadły.
Dowiedział się o zamieszkaniu księżny Grabarin — nie zadziwiło go to, jako rzecz spodziewana, sprawiło atoli niepokój pewien, jakiego człek doznaje przed spełnieniem koniecznego
a jednak niekoniecznie miłego obowiązku. Zawdzięczał jej uwolnienie z niewoli; byłby wolał zawdzięczać komu innemu i nie być zmuszonym iść do moskiewki z podziękowaniem.
Wizyta owa sprawiała mu z góry nieprzyjemność wielką; chętnie by pod pierwszym lepszym Pretekstem odłożył ją na później, do czasu nieograniczonego, gdyby nie matka,
pozostająca w kraju pod łapą moskiewską. Wzgląd też na majątek niemałą tu odgrywał rolę.
Lech wcale nie miał ochoty pozbywania się ojcowizny na rzecz Moskala jakiegoś, inaczej, postanowienie powziął bronienia godziwie środków, jakiemi rozporządzał.
Wizyty u księżny Gabarin nie uważał za rzecz niegodziwą, a tylko za nieprzyjemną — za rodzaj gorzkiej pigułki, przełknięcia której uniknąć sposobu nie było.
— Ha!..
— rzekł do siebie — zbiorę się jutro... może pojutrze?.. nie, jutro...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: