Lech-Czech-Rus

Stanowi to narodową ich właściwość.
Studium nad Rumunem zasłaniało Lecha od Moskali, którzy zresztą nie garnęli się do Polaka, zasłaniało go od Angielek, z których parę zwracało melancholijne spojrzenia na wcale
obiecująco wyglądającego polskiego gentlemana, i pozwalało mu oddawać się studiowaniu procesu psychicznego, za pomocą którego wyraził się rozwój instytucyi szwajcarskich.
Poznać pragnął, w szczegółach najdrobniejszych, drogę prowadzącą od niewoli do wolności.
Otoczył się więc książkami, czytał, wyciągi czynił i wymykał się od czasu do czasu na którą ze wsi w okolicach Genewy, zawiązując znajomość z wieśniakami, którzy
dopełniali mu wiadomości z książek poczerpniętych.
W ten sposób chciał się przygotować do stosunków z ludźmi wydatniejszymi w kantonie, z uczonymi, z urzędnikami, których kilku już miał na uwadze.
Czas upływał mu szybko, dnie mijały niby błyskawica.
Razu pewnego w salonie, gdy rozmawiał ze świeżo przybyłym Hollendrem, obiły mu się o uszy wyrazy następujące;
— Eustachi Onisirowiczu, czy znasz nowinę wielką?..
— zapytał Moskal jeden drugiego.
— Nie znam, Elpidiforze Wisarionowiczu... — odpowiedział zapytany.
— Przybyła do Genewy księżna Natalja Rodionowiczówna Gabarin...
— O!..
słyszałem o tem... Stanęła w Bergues... Znalazłem był jej nazwisko w Journal des Etrangers... Cóż jednak!.. Natalja Rodionowiczowna to ptak przelotny... jak przybyła, tak wyjedzie..
. Czy to już ona pierwszy w Genewie raz !.. Jest zapewne mimojazdem...
— A nie...
— zareplikował pierwszy — przybyła na czas dłuższy, najęto bowiem, a podobno kupiono nawet dla niej willę przepyszną nad jeziorem...
— W rzeczy samej?..
— odrzekł drugi ze zdziwieniem.
— Niezawodnie... Urządziła się, słyszę po królewsku... meble z Paryża, tapicerowie pracowali przez miesiąc cały...
— Dla czegóż ją w Bergues zapisali?..
— Dla reklamy...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: