Lech-Czech-Rus


Kontuszowiec mówił głośno po polsku i giestykulował.
Mówienie jego zwróciło na siebie uwagę, najprzód owej pary z pod pomnika, która, wszedłszy w tej chwili, zatrzymała się na moment i poszła dalej, następnie czerstwo
wyglądającego i prosto się trzymającego jegomości, który się zbliżył i po polsku przemówił:
— Panowie — rzekł — postrzeżenia czynicie...
— Co do tych ostróg...
— odparł kontuszowiec. Licho wie, co to...
Katalog opiewa... potrzeba szukać pod numerem odpowiednim...
— Nie o to chodzi...
Pan — tu skinieniem głowy na Lecha wskazał — utrzymuje, że są. to ostrogi praojców naszych..
— Nie...
— odrzekł jegomość, przypatrując się — to francuzkie, rycerskie z wieku XVgo...
— Acha!... — podchwycił kontuszowiec — a co!...
Jam też od jednego oka rzutu poznał, że to nie polskie... Od jednego oka rzutu, panie dobrodzieju...
— Pan taki w archeologii biegły...
— Thi... to jest... Znać się znam...
ale nie zajmuje mnie ona wyłącznie...
— Szkoda... zauważył jegomość — pomógłbyś nam pan w klasyfikowaniu przedmiotów niektórych...
Mamy tu, naprzykład, tabakierkę jednę z napisem i nietylko napisu odczytać, ale nawet wiedzieć nie możemy w jakim on języku...
— A!...
— kontuszowiec na to, dłonie podnosząc z akcentem protestacyi — co do tabakier, to nie moja rzecz... tabakim nie zażywał nigdy...
Jegomość uśmiechnął się nieznacznie.
Lech nie potrzebował wielkiego domyślności wysiłku, ażeby poznać w nim Władysława Platera, fundatora muzeum.
Kiedy więc się Plater uśmiechnął, bohater nasz w następujący przemówił do niego sposób:
— Pozwól pan złożyć sobie podziękowanie serdeczne...
— Za co?...
— zapytał tenże.
— Za ratunek burzami miotanych resztek z rozbicia korabia polskiego...
— Ha! panie...
inni gadają, my robimy, inni się kłucą, my zbieramy i składamy, resztki wprawdzie, ale nie z korabia rozbitego...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: