Lech-Czech-Rus


— Czyż nie przedstawia ona zajęcia?.. zapytał generał.
— Zajęcia?... a! generale... — zawołała z uniesieniem niejakiem.
Mieć ustawicznie do czynienia z mężami stanu, dźwigającymi na barkach brzemiona lat i oddychającemi aptecznemi preparatami, a dającymi się brać, jak muchy nalep!...
Cóż to za zajęcie?... Zajęcie takie, to rozpacz !...
Nieraz, wyciągając tajemnice eksceleneyom niemieckim, włoskim, francuzkim, angielskim, myślałam sobie w duchu, żem nie kobieta, ale pigułka, ulepek, syropek...
kompozycja chiny i żelaza, zaprawna ekstraktem z trzciny cukrowej, przeznaczona na orzeźwianie istot na drzemkę nieczystą wskazanych...
Wyobraźże sobie, generale, taką jak ja kobietę, przedstawiającą się samej sobie pod postacią taką obrzydliwą!... Nie rozpacz-że to?...
Nie, jeżeli dla mnie nie wynajdziecie zajęcia innego, to gotowani wynaleźć sobie zajęcie sama...
— Księżno... — zaczął generał, rękę prawą podnosząc.
— Gotowani — ciągnęła, mówić mu nie dając — rzucie!
się w romanse i zamiast wyciągać tajemnice gabinetowe od sędziwych mężów stanu, odciągać kochanków gwiazdom salonowym... To już zabawniejsze...
Umknąć której z dam wielkiego świata zakochanego w niej po uszy podporucznika gwardyi przedstawia się mi, jako zajęcie bez porównania bardziej zajmujące, aniżeli do wynurzali
przyprowadzać hrabiego Andrassyego, księcia des Cazes albo lorda Beaconsfield...
— Księżno!... na Boga!... herezyą!... zawołał generał na pół seryo.
— Otwartą jestem...
— odparła. Otwartości nauczyłam się od kshcia Bismarcka i od generała Ignatiewa...
Otwarcie więc oświadczam: buntuję się przeciwko najjaśniejszemu panu i dymissyą biorę, jeżeli nie macie dla mnie zajęcia innego...
— Mamy!... podchwycił generał.
— A?...
odezwała się księżna — Ciekawam?...
— Dla onego też zajęcia spóźniłem się na rendez vous...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: