Lech-Czech-Rus

Słowem, jest to zakład ogromnie pożyteczny i bardzo potrzebny, zakład wypełniający lukę, powstałą ztąd, że Polska znajduje się w stanie niewoli.
Założycielowi onego należy się cześć i wdzięczność, uznanie i poparcie.
Bez niego, wszystko to, co w muzeum, w należnem poszanowaniu i we wzorowym przechowuje się porządku, uległoby nieochybnie bezpowrotnemu zniszczeniu, niepowetowanej zatracie: — i
jednej wielce, jeżeli nie najbardziej ciekawej, a ogromnie ważnej karcie dziejów polskich zabrakłoby świadectwa.
Myśli powyższe napłynęły tłumnie do głowy Lecha naszego, jak skoro stanął śród pamiątek ojczystych.
Ze ścian, z szaf, ze stołów wionęła ku niemu przeszłość dawniejsza i mniej dawna, zamaszysta, szlachecka, gwarna, często błędna, lecz w dobrej wierze, niekiedy grzeszna, ale
rzadko z własnej winy, a zawsze piękna, poetyczna, szczytna, wcielająca się w postacie olbrzymie, które, jakby na przeglądzie, przesuwały się przed oczami jego.
Oczami duszy widział ideę polską, usymbolizowaun w podaniu o trzech braciach, kroczącą przez wieki i wystawioną na próby czasu, na pokusy, na gwałty, wyraźną zrazu, zamgloną
następnie i występującą w końcu na sztandarach bojowych w napisie: "Za naszą i za waszą. wolność."
— Jest-że to mrzonka?... — zapytał sobie Lech.
Nie ma-ż żadnego związku pomiędzy ideą przewodnią polską, a pracą ku wyzwoleniu się, obywającą się obecnie w łonie ludzkości?...
Nie ma-ż Polska sprzymierzeńców w tych tłumach uciśnionych i wydziedziczonych, będąc sama uciśnioną i wydziedziczoną?....
Przechodził z sali do sali, przypatrywał się i myślał.
Wraz z nim zwiedzało muzeum osób kilka, po największej części cudzoziemców. Pomiędzy niemi atoli był Polak jeden.
Lech poznał go od pierwszego oka rzutu — po minie i stroju: minę miał gęstą, a ubrał się w kontusz i karabelę — widocznem było, że wystąpił na popis.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: