Lech-Czech-Rus

Przedmioty niektóre jak n. p.
pamiątki po męczennikach sprawy polskiej, sztandary insurrekcyjne, dokumenta powstańcze i tym podobne świadectwa historyczne, tolerowanemi by i w Austryi nie były.
W Rapperschwyl gromadzi się to wszystko swobodnie i bezpiecznie, jakby się gromadziło, gdyby Polska wolną i niepodległą była.
We względzie tym muzeum rapperschwylskie jest koniecznem i wielce pożytecznem muzeów krajowych dopełnieniem. Jako takie też nabiera wagi ogromnej.
Polakowi, którego obchodzą rzeczy narodowe, nie wiedzieć o niem nie wolno, wiedząc zaś nie godzi się nie przyczyniać do wzrostu onego.
Dotyka ono sumienia narodowego, obrachowującego się z samem sobą.
Są muzea tego rodzaju pod panowaniem moskiewskiem, są i pod niemieckiem, ale się dzieje z nimi to samo, co z drukowanenii pod dozorem zaborców Polski książkami; cenzura wyrzuca z
nich to właśnie, co jest najżywotniejszem i najpotrzebniejszem, zostawiając same bezbarwne ogólniki.
Kto ogólniki owe chce odpowiednio zabarwić, uciekać się musi do książek nie cenzurowanych. Zastosowując to do muzeów, znajdujemy toż samo.
Muzea krajowe zawierają w sobie ogólniki, których zabarwienia, uakcentowania szukać należy w Rapperschwyl.
Tam zwiedzający przekonuje się, że Polska nie jest tylko zabytkiem dawnych czasów, ciekawością historyczną, lecz żywym, narodowym indywidualizmem, posiadającym przeszłość,
która względem przyszłości pełni funkcyę rękojmi.
Tam powitają, go; i kosa racławicka, i sztandar poszarpany w walkach o niepodległość, i świadectwa zasług, jakie ojczywia polska położyła w sprawie wolności.
Nigdzie oglądać nie można tyle pamiątek po Kazimierzu Puławskim i Tadeuszu Kościuszce; nigdzie spotkać się nie można z relikwiami Zawiszów, Konarskich, Bosaków, obok
przedmiotów budzących wspomnienia czasów bardzo dawnych, sięgających epoki Leszka Czarnego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: