Lech-Czech-Rus

Ta kolumna, ten orzeł, ten piedestał...
jest im do zarzucenia wiele pod względem harmonii, więcej jeszcze pod względem myśli, która z dzieła sztuki przemawiać powinna językiem dla każdego zrozumiałym...
— Monument ten przemawia językiem patryotyzmu... wtrącił mężczyzna, który pomnikowi przypatrywał się uważnie. Patryotyzm ma język swój osobny, który na poszanowanie zasługuje.
..
Dama nie odpowiedziała na to nic, obchodziła pomnik ze strony przeciwnej tej, z której stał Białoorłowicz, i wychodząc z poza kolumny, patrzała nie na kolumnę, ale na niego.
Zmierzyła go spojrzeniem od stóp do głowy i utkwiła weń oczy.
Lech, zwrócony do niej bokiem, nie widział tego, kiedy zaś oczy na nią zwrócił, wzrok jej padoł wprawdzie na niego, ale bez wyrazu, albo raczej z tym wyrazem, co to nie mówi nic,
patrzy a nie widzi. To tknęło bohatera naszego w sposób niemal obraźliwy.
Odwrócił się też i udał pospieszniej jakby należało ku wnjiściu do zamku, przekroczył próg i rozpoczął zwiedzanie muzeum od sieni.
Następnie wyszedł na piętro, gdzie znajdują się sale z pamiątkami narodowemi, których okaz niemal każdy budzi wspomnienie działalności polskiej na polu dziejowem i męczeństwa
narodu.
Grubego dopuścilibyśmy się kłamstwa, gdybyśmy twierdzić mieli, że muzeum rapperschwylskie przewyższa inne tego rodzaju zbiory. Nie — nie powiemy tego.
Nie tylko nie przewyższa, lecz pod względem tak ilości jak doboru, ustępuje niejednemu.
Zaliczyć je należy do skromnych, bardzo skromnych; skromność atoli nie przeszkadza mu bynajmniej być bogatem temi drobnostkami, których wartość, żadna dla obojętnego, wysoką
jest w oczach Polaka.
Pełno tam relikwij narodowych nieocenionych, takich zwłaszcza, których przechowywanie uważane w zaborze moskiewskim za wyraźną zbrodnię stanu, w zaborach austryackim i pruskim
stanowiłoby przedmiot tolerancyi mniej albo więcej łaskawej, a zawsze ubliżającej i dotkliwej.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: