Lech-Czech-Rus

powtarzał sobie bohater nasz. Nie sposób bardziej odpowiednio postawić świątyni nauki...
Ale — zapytał sam siebie — czy też widoki te nie sprawiają uczącym się i uczącym dystrakcyi?...
Jakby dla sprawdzenia poszedł na wykład jednego z przedmiotów, który mu obcym nie był.
Wykład jasny, treściwy, poważny, spokojny, deklamacyą nie przyozdabiany, a mimo to zajmujący, w zachwyt go wprawił, w zachwyt, który z nim podzielali słuchacze, co się pokazywało
po uwadze natężonej, z jaką przyjmowali słowa profesora. To go tak zachęciło, że poszedł na drugi jeszcze wykład. Nazajutrz cały dzień na ławach studenckich przesiedział.
W dniu następnym zwiedzał muzea, laboratorya, i biblioteki.
Dni parę spędził na asystowaniu na lekcyach w szkołach niższych, innych dni parę na badaniu systemów i metod, w czem uprzedzające znajdował ułatwienia ze strony władz szkólnych
i nauczycieli, pokazujących mu wszystko i odpowiadających na wszystko, a to z gotowością tem większą, gdy się dowiedzieli, że jest Polakiem.
— Żywimy dla Polaków współczucie wielkie — oświadczył mu z profesorów jeden — i cenimy spółziomków pańskich wysoko mając sposobność poznać ich zbliska...
— Pan profesor był w Polsce?... — zapytał Lech.
— Nie... ale posiadamy u siebie Polaków, a nawet i cześć Polski....
Wyrazy ostatnie była to alluzya do muzeum Polskiego, znajdującego się nad brzegami tegoż jeziora, nad którem leży Zürich, a założonego kosztem i staraniem pana Władysława
Platera, jednego z rozbitków r. 1831.
— Byłeś pan tam?... — zapytał profesor.
— Nie jeszcze...
— odpowiedział Lech — nie omieszkam jednak udać się do Rapperschwyl, jak tylko w Zürychu ciekawość zaspokoję...
Na zupełne jednak ciekawości zaspokojenie czekaćby musiał długo — tyle w tem miasteczku, nowych i coraz to bardziej zajmujących odkrywał rzeczy!
Czytelnicy polscy wiedzą zapewne, co to jest Muzeum polskie w Rapperschwyl.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: