Lech-Czech-Rus


— To więc ma być punkt wychodni, jaki sobie wybrał geniusz pruski?... rzeki bohater nasz sam do siebie. Nie ma, zaiste, winszować mu czego...
Niemile na nim wrażenie sprawił kult bałwochwalczy względem dwóch mężów, znamionujący obniżenie u ogółu poziomu poczucia i estetycznego i etycznego.
Wielkość ludzi mierzy się nietylko czynami dokonanymi, ale przedewszystkiem rodzajem takowych.
Czyny, wielkość istotną stanowiące, powinny dodatnią, i to nie narodowi jednemu, ale ludzkości całej nieść korzyść.
Poznaje się je po impulsyi, jaką nadają, a która wywołuje ruchy przyspieszone w dążeniu ludzkościowem ku doskonaleniu się.
Jakież i gdzie tego rodzaju ruchy wywołały tryumfy pruskiej polityki i praskiego oręża? Napróżno poszukiwalibyśmy takowych.
Z tryumfów rzeczonych nietylko nie wyłoniło się dodatniego nic, ale, przeciwnie, tu i owdzie zaznaczyły się kierunki wsteczne ku ideom średniowiecznym, wyrażające się za pomocą
apetytów zaborczych i prześladowań zasadniczych, narodowościowych, religijnych.
Okazał się ruch przyspieszony w działolejniach, w spekulacyi pieniężnej, w bankructwach, w przyroście nędzy.
Na polu umysłowem Niemcy pozostały w tyle — wyprzedzają, je Francya, Anglia, Włochy; na polu moralnem postawioną została zasada siły nad prawem, rozdzielająca społeczność na
dwa obozy, napastników i napadanych, a usprawiedliwiająca przemoc i złą wolę.
Takie myśli natchnął bohaterowi naszemu widok kultu patryotycznego w stolicy Prus.
Widok ten utwierdził go jeno w przekonaniu, które urobił sobie w Rosyi, że ludzkość znajduje się w stanic zagrożenia, powołującego ją do obrony na wszystkich punktach.
— Bronić się trzeba... nie ma innej rady... Potrzeba się bronić i nie spuszczać na żaden zbieg okoliczności pomyślnych, ale tworzyć takowe, wywoływać, wyzywać...
kompromitować, demarkować ujemność rozpanoszoną.... zwalczać ją na wszystkich polach...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: