Lech-Czech-Rus


Urządzenie przecież mechanizmu policyjnego nic do życzenia nie pozostawia... — zauważył Lech.
— Tak... zapewne... — odparł urzędnik.
Do urządzenia tego atoli wchodzą ludzie.... ludzie, istoty ułomne, posługujące się podlegającemi obrzędom narzędziami, jakiemi są zmysły ludzkie...
Bodaj pan do tego niedbalstwo i złą wolę, a będziesz miał wyobrażenie niejakie o trudnościach z jakiemi się łamać musimy...
— Nie ufacie przeto ajentom własnym...
— Czy sposób im ufać!... Bióra nasze zarzucone są raportami i doniesieniami, z których czwarta zaledwie część na uwagę zasługuje...
Przy wyrazie ostatnim zaśmiał się.
Lech spojrzał mu w oczy z akcentem zapytania.
— Śmieje, się — rzekł urzędnik — z powodu pana...
— Z powodu mego?... — zapytał ten ostatni. Zkądże to?...
— Jeżeli mi pan odpowiedzieć zechcesz na zapytanie szczerze, to ja panu powód objaśnię...
— Naprzykład?...
Spędziłeś pan noc na rozmowie z matką...
Nie chcę wiedzieć, o czem rozmawialiście państwo; pragnąłbym jeno dowiedzieć się, o czem nie rozmawialiście.... Odpowiedz mi pan przez proste tak, albo nie.
Biorąc snadź milczenie Lecha za znak przyzwolenia, zapytał:
— Mówiliście czy nie mówiliście o najjaśniejszym panu?...
— O rządach jego?...
— Nie... o osobie...
o najjaśniejszego pana osobie...
— Z wyjątkiem tego, że matka opowiedziała mi, jako księżna Gabarin, w interesie moim, trafiła do cesarza za pośrednictwem następczyni tronu, ani słowa więcej...
— Otóż, poznasz pan teraz, z jakiemi to doniesieniami miewamy do czynienia...
Dziś rano otrzymałem raport, jakobyście się naradzili nad sposobami ukrócenia najjaśniejszemu panu życia...
a to w celu sprowadzenia jak najrychlejszej zmiany panowania, w nadziei, że następca tronu udzieli ulg-
— Cha cha cha... — zaśmiał się Lech.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: