Lech-Czech-Rus

Mów bowiem co chcesz o jawności sądów, mnie ten obrót, jaki rzeczy wzięły, wydaje się bez porównania pomyślniejszym, aniżeli gdyby proces doszedł był do końca...
Anhelizm podoba mi się w poezyi nie w praktyce... Ty na wolności więcej wart jesteś, niż unosząc się duchem po nad śniegami Syberyi...
— Wygnany zostałem zamiast na wschód, na zachód...
— Na Syberyi byś przepadł, tu zaś nie przepadniesz...
— Przepadnę chyba i tu, od gruntu będąc oderwanym.....
— Niezupełnie, najprzód dla tego, że pozostajesz w Europie, powtóre dla tego, że jak mi księżna powiedziała powrót twój zależy od ciebie...
jeżeli rządowi nie narazisz się niczem...
— A!... — przerwał młody człowiek, wzdrygnąwszy się. — Co to znaczy: rządowi się niczem nie narazić?..
Nie narażę się mu uczynkiem, nie narażę mową, to narażę myślą... Rząd nasz myśl buntowniczą w oczach czytać umie i bunt tego rodzaju ściga tak samo, jak uczynkowy...
Mam dowód na sobie... Na to przeto żeby się mu nie narazić, trzeba, albo się w bezmyślności pogrążyć, albo też składać mu, w sposób dodatni, dowody wiemopoddaństwa...
Nie zdolen jestem ani do jednego, ani do drugiego... Jest więc dla mnie rzeczą absolutnie nie możliwą, pójść rządowi w ład o tyle, ażeby kiedykowiek względy jego pozyskać...
i dla tego wyjazd mój obecny uważam jako banicyą nieodwołalną...
— Nie liczysz nic na zmiany, na zbieg okoliczności?...
— Wychodźtwa nasze liczyły na to długie lata...
— Nie bierzesz na uwagę tego, że w czasach naszych wypadki następują, szybko jedne po drugich?...
— Zapewne... wtrącił młody człowiek, zamyślając się.
— Że w samej-że Moskwie roboty podziemne grunt minują?...
— Tak...
dla tego też właśnie Polak każdy, umiejący sobie sprawę dokładną z położenia ogólnego zdawać, stać powinien na posterunku swoim, wśród ludu, oddanego na pastwę zgubnym
wpływom rządowym....
— Mój Lechu...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: