Lech-Czech-Rus

Bez sprężyny tej, ukutej z materyałów różnorodnych, państwo utrzymać by się nie zdołało.
Jest ona tem niemal, czem dusza w organizmie, przenika wszystkie państwowe członki od dołu do góry — od ludu zaczynając, nad którym czuwa duchowieństwo prawosławne, kończąc na
najwyższych dostojnikach państwowych, śpiegujących jeden drugiego.
Nie dziw przeto, że bohater nasz, Polak, stał w cieniu tego skrzydła olbrzymiego, którym olbrzym dwójgłowy przykrywa Rosyą od Wisły do Kamczatki. Inaczej być nie mogło.
Bohater nasz w numerze, do którego po rozstaniu się z urzędnikiem wszedł, znalazł się w obec kobiety, która oczekiwała na niego.
Kobieta postawą swoją wykazywała wiek podeszły, lat z górą pięćdziesiąt, wypisanych na niej cyfrą wyraźną, nie maskowaną temi sposobikami, za pomocą których damy w jej wieku
umieją nadawać sobie pozór drugiej młodości. Nie było w niej gwoli pozoru nic, ani nawet powaga postać jej od góry do dołu oblewająca.
Przed wejściem młodego człowieka chodziła po pokoju; gdy wszedł, zatrzymała się, przyjęła go w objęcia swoje, na czole mu pocałunek złożyła — pocałunek serdeczny, łzą
zwilżony — i rzekła:
— Doczekałam się ciebie nakoniec...
— Moja mamo... — odrzekł młodzieniec ze wzruszeniem.
— Cóż to było?... co się stało!...
pytać poczęła, prowadząc syna do kanapy, na której obok niego usiadła, — jakie racyę, jakie pozory do więzienia cię zaprowadziły?
— O to mniejsza, jakie zaprowadziły — odpowiedział ważniejszem, a raczej ciekawszem w chwili. tej dla mnie jest: co mnie z więzienia wyprowadziło?...
Pod względem tym zaspokoję ciekawość twoją... — odrzekła z uśmiechem. Zaspokój pierwej ty moją...
Cóż ja wiem!...
Indagacye nawet nie uwiadomiły mnie na tyle, ażebym był w stanie jasną sobie zdać sprawę....
— Byłeś jednak indagowany, a zatem oskarżony?..


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: