Lech-Czech-Rus


— Litować się nad niemi potrzeba... — ciągnął generał.
Zawracają im głowę idee importowane z zagranicy; z Francyi, która się obywa bez monarchy, ze Szwajcaryi, która się składa z trzech różnoszczepowych narodowości, ze Stanów
Zjednoczonych, które rosną w potęgę w warunkach szczególnych; nie mniej przeto zbrodniczość ich usprawiedliwić się nie da tym obłędem, w obec jasnych, jak dzień ukazów
cesarskich i przekonywujących dowodów naszych statystów, publicystów i historyków.
Księżna, w ciągu całej z generałem konferencyi, mało się odzywała, więcej słuchała i znać po niej było, że z żywem zajęciem słuchała wykładu, obejmującego zarazem
doktrynę i instrukcye.
Gładkie jej czoło zachmurzało się od czasu do czasu, co oznaczało, że podania generała przerabiała w umyśle własnym, nadając im wykończenie i zaokrąglenie, którego takowym
nie dostawało. Wreszcie głos zabrała:
— Rzecz ta da się przedstawić krótko... Znajdujemy się w obec dwóch racyi bytu, z których.
jednę reprezentują indywidua przez ciebie, generale wymienione, drugą reprezentujemy my... Pomiędzy racyami toczy się walka na śmierć lub życie...
Na horyzoncie politycznym świtać poczyna liga straszliwa dla idei państwowej, liga narodów, którą musimy, jeżeli istnienie nam miłe, stargać w zarodku, zabić, używając ku temu
sposobów wszelkich możliwych... Liga ta stawia nas w obec hamletowskiego zapytania: tobeornottobe...
"być albo nie być" Dla zwalczenia to jej, nie zaś dla wyłożonych przez ciebie, generale powodów, przedzierzgamy się w demokratów i wyzwolicieli ludów ciemiężonych...
bierzemy na siebie maskę i plastrony... wydzieramy nieprzyjacielowi broń jego, zastawiamy nań sidła, kopiemy pod nim miny...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: