Lech-Czech-Rus

Jak Europa wytłumaczyć sobie zdoła to, żeśmy wczoraj demokracyą prześladowali i tępili zawzięcie, dziś zaś wy zna jemy ją?...
albo to, że wyswobadzainy Słówku z niewoli i w niewoli Słowian trzymamy?...
— Jak my to sobie wytłumaczymy sami?... wtrąciła księżna.
— Bardzo łatwo: imperator jest namiestnikiem Boga, co każe, to być musi,.. wola jego jest twórczą... Piotr Wielki kazał Moskalom być Europejczykami...
Europejczykami się stali; Katarzyna Wielka kazała im być Słowianami... zesłowianieli od razu; Aleksander kazał zostać demokratami... demokratami jesteśmy... Cesttout simple...
Owóż, rozumiesz teraz, księżno, dokładnie, ile nam na tem zależy, ażeby do harmonii ogólnej nastrajały się tony fałszywe, odzywające się w tej orkiestrze majestatycznej,
jaką, przedstawia Rosya, a w której kapelmistrzem jest najjaśniejszy pan... rozumiesz, jakiem wielkiem niebezpieczeństwem tony fałszywe zagrażają!...
Skinieniem głowy popartem uśmiechem księżna dała odpowiedź approbującą, i zwracając się z ożywieniem niejakiem do generała, dodała:
— Dawajcież mi do rąk te tony
fałszywe!... gdzie
one ?...
— Rozrzucone... — odparł generał — jeden znajduje się tu w Petersburgu, drugi w Charkowie, trzeci w Pradze...
— W jakiej Pradze ?...
zapytała żywo.
— W złotej... w czeskiej...
— To aż tam władza nasza sięga!...
— Oho;... — odrzekł generał z uśmiechem — sięga ona dalej jeszcze...
Obejmujemy świat ramiony...
— Jakież to wielkie i wspaniałe!...
— A takie proste!... jak wszystko co wielkie...
Imperator namiestnikiem Boga jest nie w sensie innym jeno tej jedności, na której się budowla świata opiera... To rzecz dowiedziona przez filozofów nowszych niemieckich...
stanowi to pozytywną wieku, naszego dążność, której opieranie się zbrodnią... Z tego to rodzaju zbrodnią., księżno, do czynienia będziesz miała...
— Radabym o zbrodniarzach wiedzieć coś bliższego...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: